فانتاکروم وگالری

روش کار با دستگاه فانتاکروم

آبکاری با دستگاه فانتاکروم در 3 مرحله پرایمر یا زیر سازی، اکتیواتور و آبکاری و کوتیگ انجام میگیرد:

  • در مرحله پرایمر باید زیر سازی انجام شود که جسم آماده آبکاری بشود.
  • در مرحله اکتیواتور سطح را برای آبکاری آماده میکنیم. این مرحله با پاشش اکتیواتور انجام میشود و بعد از آن جسم را با آب مقطر کاملا شستشو میدهیم.
  • در مرحله ی آخر، آبکاری با فانتاکروم را انجام میدهیم و به سطح آبکاری شده یک لایه محافظ اسپری میکنیم.

09162895402

09133056036

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

آبکاری فانتاکروم آموزش دستگاه فانتا کروم آموزش رایگان ساخت دستگاه فانتا کروم آموزش ساخت دستگاه فانتا کروم آموزش ساخت دستگاه فانتاکروم آموزش ساخت فانتا کروم آموزش فانتا کروم ابکاری طلا ابکاری نقره اموزش ساخت مواد آبکاری فانتاکروم دستگاه فانتاکروم دستگاه فانتا کروم ساخت آبکاری فانتاکروم ساخت مواد آبکاری فانتا کروم ساخت مواد ابکاری فانتاکروم ساخت مواد فانتاکروم ساخت مواد فانتا کروم ساخت پیستوله آبکاری فانتاکروم ساخت پیستوله دوجزیی آبکاری ساخت پیستوله دوجزیی آبکاری فانتاکروم ساخت پیستوله دوجزیی فانتاکروم فانتاکروم فانتا کروم فرمول آبکاری فانتا کروم فرمول آبکاری فانتاکروم فرمول اموزش آبکاری فانتاکروم فرمول اموزش ساخت مواد آبکاری فانتا کروم فرمول اموزش ساخت مواد آبکاری فانتاکروم فرمول ساخت آبکاری فانتا کروم فرمول ساخت مواد آبکاری فانتا کروم فرمول فانتا کروم فرمول فانتاکروم فرمول مواد فانتاکروم قیمت فرمول فانتاکروم قیمت فرمول مواد فانتاکروم قیمت فرمول کامل مواد فانتاکروم قیمت قیمت دستگاه فانتا کروم مخمل پاش مخملپاش مواد اولیه فانتاکروم مواد اولیه فانتا کروم نیترات نقره هیدروگراف پیستوله پیستوله دو چزیی